CFGS

cfgs

Accés mitjançant prova…

Per poder realitzar la Prova d’accés cal tenir 19 anys o complir-los durant l’any en què es realitza la prova, i no tenir títol de tècnic o tècnica de formació professional específica. En canvi, si es té 18 anys o es compliran durant l’any de realització de la prova, i es posseeix títol de tècnic o tècnica de formació professional específica, es podrà realitzar la prova d’accés.

El contingut de la prova s’ajusta a les matèries impartides en Batxillerat, i es divideixen en:

– Part comuna: matèries obligatòries per a l’accés a tots els cicles formatius, que tenen un valor d’un 50% de la nota.

– Part específica: dues matèries diferents en funció del cicle formatiu al qual es vol accedir. Les persones que provenen d’un Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’un camp específic, i volen accedir a un CFGS del mateix camp, estan exempts d’aquesta part. La part específica té un valor del 50% de la nota.

 

Accés mitjançant curs pont…

Es tracta d’un curs d’una durada mínima de 700 hores i els continguts s’organitzen en:

– Part comuna: matèries que tothom ha de cursar de forma obligatòria.

– Part específica: cada estudiant ha de triar dues matèries, una ha de ser obligatòriament matemàtiques, i l’altra varia en funció del CFGS al que es vulgui accedir.

 

Un cop has accedit…

Els estudis de CFGS són de tipus teoricopràctics i estan orientats a assumir les responsabilitats de coordinació i de programació en una activitat concreta, així com planificar el treball de les persones de l’equip i fer les corresponents verificacions i valoracions. Els cicles poden durar un o dos anys, depenent del tipus. Al finalitzar, s’obtindrà el títol de tècnic/a superior.

Actualment, existeixen més de 120 cicles diferents.

 

LINKS

– Llistat de CFGS que s’imparteixen a Catalunya

– Infomació sobre proves d’accés a CFG Superior

Informació sobre proves d’accés a CFG Mitjà

 

QUE VOLS FER ARA?

Universitat (directe)

Universitat (pujant nota a PAU)