Universitat

uni

Per accedir a la universitat es fa amb la nota d’accés obtinguda per:

– La nota de Batxillerat que compta un 60%

– La part general de les PAU que compta un 40%

– Les dues assignatures de la fase específica amb millor nota que compten 0,1 ó 0,2 segons el llistat de ponderacions de cada carrera universitària, per tant la teva nota d’admissió pot arribar a ser fins a 14.

En el cas que hagis realitzat un Cicle Formatiu de Grau Superior, la teva nota d’admissió serà la nota mitjana que hagis tret al Cicle i en el cas que t’interessi pujar nota o treure més d’un 10, hauràs de fer la part especifica de la selectivitat.

Cada carrera de cada universitat té unes assignatures específiques de les PAU que ponderen 0,1 ó 0,2, per això és important ser conscients de la carrera que volem estudiar abans d’escollir el batxillerat o el Cicle Formatiu de Grau superior, per poder examinar-nos després de les assignatures específiques que ponderen més alt.

A partir d’aquí teniu una nota d’admissió i cada carrera de cada universitat té una nota de tall, per poder entrar a la carrera la vostra nota ha de ser més alta que la de tall. Heu de tenir en compte que la nota de tall sempre és orientativa, ja que ens basem en la nota més baixa que va entrar a aquesta carrera en el curs anterior.

Encara que, a causa de la LOMCE, l’últim any que està previst que es realitzin les PAU serà al 2016. Encara no s’ha determinat quin serà llavors el sistema d’accés a la Universitat.

 

Un cop has accedit…

En l’actualitat, des de l’aplicació del pla Bolonya que tenia la intenció d’homogeneïtzar les carreres europees per a què els títols fossin vàlids a tot l’espai europeu d’educació superior (EEES), les carreres anomenades grau són totes de 4 anys (cada any té 60 crèdits ECTS, i en total tenen 240 crèdits ECTS) i el títol que s’obté és el de graduat/ada.

Els crèdits ECTS són a nivell europeu, i representen la càrrega lectiva i la de treball de les assignatures, així doncs, un crèdit ECTS equival a 25-30 hores de treball incloent classes lectives, teòriques o pràctiques, estudi personal, participació en seminaris, treballs, pràctiques o projectes, preparació i realització d’exàmens i de proves d’avaluació continuada. En conclusió, si un curs té 60 crèdits, estem parlant de entre 1.500 a 1.800 hores de treball.

Una vegada s’acaba el grau, per especialitzar-te normalment s’estudia un Màster, encara que no és obligatori.

L’avaluació després del pla Bolonya també es va modificar. En l’actualitat, hi han dues formes bàsiques d’avaluació: l’avaluació única i la continuada. L’avaluació única consisteix en un examen final en la convocatòria oficial, i la continuada en l’entrega de diferents treballs, pràctiques i exàmens.

En l’actualitat, tot el sistema educatiu universitari està patint modificacions amb la reforma del ministre Wert del 3+2. La seva intenció és que totes les carreres universitàries passin a ser de tres anys i que el màster sigui de dos anys i obligatori.

 

LINKS

Notes de Tall

Taula de Ponderacions